Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Mimar Sinan İşitme Engelliler İlkokulu

Tarihçemiz

Okulumuzun kısa tarihçesi

MİMAR SİNAN İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU TARİHÇESİ

Türkiye’ de ilk Sağırlar Okulu 1889 yılında Kamil Paşa’ nın sadrazamlığı sırasında Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından açılmıştır. Okulun ilk müdürü Ticaret Mektebindeki görevinden ayrılan Avusturya’ lı Mösyö Grati Efendi’ dir. Okul Sultanahmet’ te bugünkü Marmara Üniversitesi Rektörlüğü binasında açılmıştı. Grati Efendi bir müddet müdürlük görevinde bulunduktan sonra vefatıyla yerine oğlu Lui Grati geçmiştir. Okul öğrenci azlığı ve ilgisizlikten dolayı sık sık yer değiştirmiş, çeşitli kuruluşların bünyesi altında ( Darülaceze, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.) faaliyetlerine devam etmiştir. Lui Grati‘ den sonra okul müdürlüğüne okulun eski öğretmenlerinden Hüseyin Sabri Bey getirilmiştir. Okul 1926 yılında öğrenci azlığı ve ilgisizlikten dolayı kapanmıştır.

            1944 yılında Sağırlar Tenasüt Cemiyeti Aksaray’ da ahşap bir binada Sağırlar Okulunu yeniden açmaya muvaffak olmuştur. Fakat bu kurum okuldan ziyade dernek faaliyeti olarak sınırlı kalmıştır. Okulda Doktor Kip, Oral (konuşma) metodu ile işaret metodunu kullanarak eğitim yapmıştır.

            Daha sonra İstanbul’ da Sağırlar Okulu Mevlanakapı’ da faaliyete başlamıştır. Bu okul 1952 yılında çıkarılan 5822 sayılı kanunla planlı olarak özel eğitim faaliyetine başlamış 1953 yılında okul Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

            Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yıldız Sarayı binalar topluluğu olarak yapılan ve muhtelif devlet hizmetlerinde de kullanılan bir kısım bina 1953 yılında Sağırlar Okuluna verilerek okul yeniden hizmete girmiş, adını da Yıldız Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu olarak almıştır. 20 Eylül 1983 yılına kadar bu binada eğitim ve öğretimini sürdüren okulumuz bu tarihten itibaren içinde bulunduğumuz eski Vatan Mimarlık ve Mühendislik Okulu binasına taşınmıştır. Okulun adı önce Fatih Sağırlar Okulu olarak değiştirilmiş, 20 Şubat 1992 tarihinde Fatih İşitme Engelliler, 24 Mayıs 1993 tarihinde Mimar Sinan İlkokulu ve Sanat Ortaokulu, 05 Ağustos 1993 tarihinde Mimar Sinan Anaokulu İlkokulu ve Sanat Ortaokulu, 156 Ağustos 1997 gün ve 4386 sayılı kanunla Mimar Sinan İşitme Engelliler İlköğretim Okulu adını almıştır. 1995–1996 öğretim yılında bir de Çok Programlı Lise açılmıştır. 2002 yılında lisenin adı Fatih İşitme Engelliler Lisesi olarak değiştirilmiştir.

            Okul Bakanlığımıza devredildikten sonra sırasıyla Nizamettin KIZILSANCAR, Hikmet SAYIN, Hasan HAZER, Osman Nuri EKİZ, Ahmet BÖNCÜ müdürlük görevinde bulunmuşlardır. Okulun şimdiki müdürü Mücahit ÇATAL’ dır.              

 

            Okulumuzda 12 adet 1. Kademe, 18 adet 2. kademe sınıfı, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 Fen ve Teknoloji laboratuarı, 1 Adet Konferans salonu, 1 spor salonu bulunmaktadır.  Sınıflarımızın tamamında akıllı tahta, projeksiyon ve dizüstü bilgisayar mevcuttur. Yönetmelik gereği, sınıf mevcutları en fazla on öğrenciden oluşmaktadır.

Yayın: 2013-12-17 - Güncelleme: 2015-03-17 12:29:54 - Görüntülenme: 101